KURUMSAL


Bera Alanya Otel Müşterilerimizin; şikâyetlerini, müşterilerimizin memnuniyetini sağlayacak şekilde yasal şartlara uygun olarak çözüme kavuşturmalıyız.

Gelen tüm şikâyetleri sistemimizi iyileştirmek için kullanmalıyız.

Şikâyetlerin çözümü için müşterilerimize mali yükümlülük getirmemeliyiz.

Şikâyet Yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek için gerekli kaynak ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamalıyız.


Ruhat ÜLGEN CENGİZ           
Bera Alanya Otel Genel Müdürü

Çalışmalarımızın yasa, yönetmelik, uluslararası standartlar ve sözleşmeler doğrultusunda yürütülmesini,

İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirleyerek bu riskleri gerekli önlemlerle asgari seviyeye indirilmesini,

Çalışanların mesleki riskleri ön planda tutularak eğitimlerin gerçekleştirilmesini,

İş kazası ve meslek hastalıkları ile acil durumlara yönelik gerekli hazırlıkların yapılmasını,

İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik çalışmaların dokümante edilmesini ve sonuçlarının kayıt altına alınmasını,

Hizmet memnuniyetinin dolayısıyla bağlılığının sağlanması için iş süreçlerimizin sürekli olarak geliştirilmesini,

Sektörel standartların ileri taşınmasını ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışılmasını İş sağlığı ve güvenliği politikası olarak belirlemiştir.

Ruhat ÜLGEN CENGİZ           
Bera Alanya Otel Genel Müdürü

Sunduğu otelcilik hizmeti ile turizm sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen kurumumuz; TS EN ISO 9001, TS EN ISO 22000, standartlarına bağlı olarak;

  • Misafirlerimizin, personelimizin talepleri ve gelişen şartlar doğrultusunda sistemimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm faaliyetlerimizle ilgili yasal şartlara uymayı, ürün ve hizmetlerimizde kalite, gıda, çevre, iş güvenliği, enerji yönetim sistemi ve misafir memnuniyetinden ödün vermemeyi,
  • Gıda Güvenliğine uygun üretim yapmayı ve sunmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi ve atıklarımızın geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Personelimizin ve misafirlerimizin sağlık ve güvenliğine önem vermeyi,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli kaynakları ve bilgiyi temin etmeyi,
  • Enerji kullanımını azaltarak, alternatif yenilenebilir kaynakları kullanımını arttırarak, enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Memnuniyetsizlikleri çözmek için herhangi bir ücret talep etmemeyi,
  • Tüm paydaşlarımızı sistemler konusunda bilinçlendirmeyi,
  • Sevgi, saygı, güler yüzlü, güvenilir ve gelişime açık hizmet sunmayı,

Taahhüt ederiz.

MÜKEMMELLİK BİZİM GELECEĞİMİZDİR
Ruhat ÜLGEN CENGİZ           
Bera Alanya Otel Genel Müdürü
Bera Alanya
Sizi Arayalım

REZERVASYON
REZERVASYON