Bera Alanya

KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN 
KVKK AYDINLATMA METNİ 

Bu aydınlatma metni, otelimizde konaklayan misafirlerimizin işlemiş olduğumuzu kişisel verileri için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic. A.Ş. (“Bera Alanya Otel”) tarafından hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK m. 10.a)

MERSİS Numarası: 164013564100023
Adresi: Konaklı Mah. Kuyumcu Cad. No:12 07400 Alanya / ANTALYA
Telefon: 90 242 510 05 00    Fax: 0 242 565 14 04   E-mail: kvkk@bera.com.tr

2. Kişisel Verileriniz, İşlenme Amacı, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK m. 10.b)

Bera Alanya Otel, konaklayan ve konaklayan temsilcilerine ait: Ad, soyad, anne- baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, pasaport numarası, geçici T.C. kimlik numarası, cinsiyet bilgisi, uyruğu, adres, e posta adresi, iletişim adresi, cep/telefon numarası, müşteri işlem bilgileri, çağrı merkezi kayıtları, fatura, rezervasyon bilgisi, oda konaklama bilgisi, talep bilgisi, şifre ve parola bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, anket, görsel ve işitsel kayıtlar, imza, talep veya şikâyet verileri, araç bilgileri, giriş çıkış kayıt bilgileri ve kamera kayıtları verilerini işlemektedir.

Bu kişisel verileri işlerken: firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin, fiziksel mekan güvenliğinin temini, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, mal/hizmet satış süreçlerinin, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş ortakları, tedarikçilerin bilgiye ve tesislere erişim yetkilerinin planlanması/yönetimi, iş ortakları, tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, iş ortağı/tedarikçi çalışanlarının giriş çıkış kayıtlarının toplanması amacı güdülmektedir.

Söz konusu kişisel verilere göre Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen işlenme hukuki sebebi;

a. Ad, soyadı, doğum tarihi, T.C Kimlik numarası, uyruğu, pasaport numarası veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hal, cinsiyet bilgisi, araç plakası gibi kimlik bilgilerini; “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebi başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına”,

b. Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim bilgileri; “kanunlarda açıkça öngörülmesi” başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına”,

c. Otele geliş tarihi, otelden ayrılış tarihi, konaklanacak oda ve gün sayısı, misafirin yanındaki kişilere ilişkin bilgiler (ad-soyadı, yakınlık derecesi, T.C. kimlik numarası, yakınlık bilgisi), oda tipi gibi müşteri işlem bilgiler; “kanunlarda açıkça öngörülmesi” başta olmak üzere “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” ve “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına”,

d. Banka hesap bilgileri, ödeme kayıtları, IBAN numarası gibi finans bilgileri; “kanunlarda açıkça öngörülmesi” başta olmak üzere “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına”,

e. Ad, soyadı, adres, e posta ve cep/telefon bilgileri “açık rızanın alınmasına”,

Dayalı olarak kayıt ve rezervasyon alındığı sırasında, doğrudan, web ve telefon aracılığıyla otomatik ve/veya otomatik olmayan yollarla elde edilmekte ve işlenmektedir. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.


3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması (KVKK m. 10.c) 
Kişisel verilerin aktarılma amaçları ve aktarılacak kurum/ kişiler;

a. Hukuki ihtilaf halinde, hukuki ihtilafın iyi niyet çerçevesinde çözümlenebilmesi için veya yasal süreçlerin başlatılması için arabulucuya gidilmesi halinde arabulucu ile,

b. Herhangi bir ihtilafa bağlı gerçekleştirilen işlemde, hukuki durumun ne olduğunu anlamak amacıyla ya da yasal haklar ile ilgili bilgi almak amacıyla ya da yasal sürecin başlatılması amacıyla avukatlarımız ile,

c. Ödemeler ile ilgili bilgi almak, teyit almak ya da mali yükümlülükleri gerçekleştirildiğine ilişkin delil niteliğinde bilgi almak amacıyla anlaşmalı banka irtibat kişisi ile,

d. Mali ve finansal yükümlülüklerimizi ifa etmek ya da teşviklerden faydalanmak ya da kar-maliyet hesabı gibi finansal hesaplamalar yapabilmek amacıyla anlaşmalı mali müşavir ile,

e. Yasal yükümlülüklerin ifası ve ispatı için kamu kurumları nezdinde denetim veya resmi bir şekilde sorulması durumunda ilgili denetim elemanı veya kurumu ile,

f. Şirket serverlarının denetlenmesi, gerekli teknik tedbirlerin alınması, kişisel verilerin saklandığı, depolandığı dijital ortamlarda incelemenin yapılması, bir hatanın düzeltilmesi, saldırı ya da sızıntı inceleme ve kontrollerin yapılması amacıyla anlaşmalı IT firması ile,

g. Bir uyuşmazlığın çıkması durumunda ve/veya suçun soruşturulması ve kovuşturulması halinde ya da herhangi bir denetim veya talep halinde ilgili adli ve idari makamlar ile yetkili düzenleyici ve denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile,

Belirlenen amaçlar ile sınırlı ve ölçülü paylaşılabilmektedir. 

4. Kanuni Haklarınız (KVKK m. 10.d)

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını alanya.bera.com.tr adresinde bulunan Bera Alanya Otel Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, yine aynı adresten ulaşılan Başvuru Formu’nu Bera Alanya Otel’e ileterek yapılabilir. 

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası için tıklayınız.
Konaklayan Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı için tıklayınız.
Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.
Çerez Politikamız ve Çerez Aydınlatma Metni için tıklayınız
Çalışan Adayı Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Beyanı için tıklayınız.
Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni için tıklayınız.
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu için tıklayınız.

Bera Alanya Otel
Bera Turizm İnşaat Seyahat Tic. A.Ş.
Bera Alanya
Sizi Arayalım

REZERVASYON
REZERVASYON